Jinými slovy jednotná vizuální identita firmy. Na jejím základě se Vaše firma spolehlivě odliší od konkurenčních firem. Vytvoříme soubor propagačních materiálů včetně loga tak, aby společně tvořily jednotný celek a jasně definovaly, že se jedná právě o Vás! 

Cena je závislá na počtu využitých služeb.

Výhody corporate identity

  • sleva na všechny služby
  • ucelený design
  • výhody při pozdější spolupráci

Grafpoint, s.r.o.
grafické a umělecké práce
Březinova 4690/144
Jihlava 586 01

tel.: +420 732 535 370
e-mail: info@grafpoint-jihlava.cz